Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2022-20231. Inschrijving en ticketing

 • Bij inschrijvingen voor activiteiten is het altijd nodig om (eenmalig) een account aan te maken. Eventuele fiscale attesten worden opgemaakt op naam van de houder van het account. Alle briefwisseling en facturen worden aan de houder van het account gericht.

 • Voor ticketing is het meestal niet nodig om een account aan te maken, maar wel om een geldig e-mailadres door te geven. Na betaling wordt het ticket via e-mail naar dat adres doorgestuurd.

 • De inschrijvingsmomenten worden vooraf gecommuniceerd. Voor de inschrijving voor de jaarwerking van Kunstjeugdbeweging Bazart krijgen ouders van kinderen die het voorgaande jaar deelnamen, tijdelijk voorrang bij de inschrijvingen van het daarop volgende jaar. Nadien worden de inschrijvingen opengesteld voor alle geïnteresseerden. De data van de inschrijvingsperiodes worden vooraf gecommuniceerd.

 • Inschrijvingen en reservaties gebeuren online. Voor inschrijvingen voor activiteiten van Bazart kan wie liever telefonisch of aan het loket inschrijft, of niet beschikt over een computer of internetverbinding, terecht bij de contactpersoon van Bazart (info@bazart.org).

 • Soms is het aantal plaatsen/tickets beperkt. Geïnteresseerden die geen plaats/ticket konden aankopen, kunnen in de meeste gevallen aanmelden voor een wachtlijst en worden verwittigd wanneer er plaatsen vrijkomen.

2. Betaling

 • Voor ticketing wordt de betaling steeds online afgerond, tenzij anders aangegeven.
 • De standaardtarieven voor activiteiten zijn aangegeven per activiteit. Indien er kortingsformules kunnen worden toegepast, is dat aangegeven bij de inschrijving.
 • Voor activiteiten van Bazart is het steeds mogelijk om een alternatieve financiële regeling uit te werken. Neem daarvoor contact op met Bazart. Betaling kan online, via overschrijving of cash. Bij de inschrijving voor de jaarwerking van Bazart is het mogelijk om de betaling uit te stellen en eerst een keer te komen proberen. Om de inschrijving definitief te maken, moet het inschrijvingsgeld binnen de maand worden overgemaakt, tenzij een andere regeling werd overeengekomen.
 • De inschrijving voor activiteiten is pas geldig na betaling. Na een maand worden gereserveerde plaatsen weer vrijgegeven. Bij cursussen, kampen en weekends van Bazart vragen we om onmiddellijk te betalen.


3. Voorwaarden

A. ANNULEREN

 • Aangekochte tickets worden in de regel niet teruggenomen. Eventuele uitzonderingen kunnen enkel in onderling overleg.
 • Elke annulering door de deelnemer dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht geldt als datum van annulering.
 • Een inschrijving voor de Bazart jaarwerking wordt in de regel niet terugbetaald.
 • Inschrijvingen voor Bazart kampen, weekends en speelweken worden enkel terugbetaald als de annulering meer dan 7 dagen voor de aanvang van het weekend/kamp gebeurt.
 • Annulering door de organisator: bij onvoldoende inschrijvingen of andere onvoorziene omstandigheden kan Bamm VZW/BAZART zich genoodzaakt zien een activiteit te annuleren. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en krijgt dan ook nieuws over de terugbetaling.

 • Voor elke Bazart-cursus geldt deze regeling:
Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
Annulering tot 15 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost
Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost + 50 % van het inschrijvingsgeld
Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = geen terugbetaling mogelijk
Niet komen opdagen op de cursus = geen terugbetaling mogelijk

Bij annulering door ziekte (mits voorleggen medisch attest) of door een overlijden in familie- of intieme kring (mits voorleggen rouwbrief) geldt volgende regeling:
Annulering tot 15 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = € 40 administratiekost. Indien je binnen de 365 dagen opnieuw voor hetzelfde type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het te betalen bedrag.
Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = 50 % van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Indien je binnen het jaar opnieuw voor hetzelfde type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het te betalen bedrag.
 • Indien je de cursus verlaat is er, zonder medisch attest, geen terugbetaling mogelijk.

B. TERUGBETALING DOOR DERDEN

Fiscaal attest:
Voor de betaling van kampen en weekends van Bazart kan een fiscaal attest worden opgemaakt. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Eventuele extra's of terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld. Alle attesten worden opgemaakt op naam van de houder van het account waarmee de deelnemer werd ingeschreven..

Ziekenfonds e.a.:
Sommige ziekenfondsen en werkgevers bieden een (gedeeltelijke) terugbetaling van deelnemersgeld voor de jaarwerking, kampen en/of weekends van Bazart. U kan daarvoor het bewijs van deelname downloaden in de Kwandoo-ouderzone (login - menu rechts: 'mijn attesten').

Cursus (hoofd)animator:
Tijdens de cursus krijg je een bewijs van deelname waarmee je in de meeste gemeentes een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgt. Op deze kaart (gemaakt door VDS) kan je een overzicht zien van de terugbetalingen in de meeste gemeentes. Contacteer je gemeente voor meer info.


4. Ongeval en verzekering
Tijdens een activiteit van Bazart zijn deelnemers verzekerd via de verzekering BA van Bazart/Bamm VZW.


5. Contactgegevens
Bamm VZW
Vaartkom 4
3000 Leuven
info@bamm.be
016 65 94 65

BAZART
Vaartkom4, 3000 Leuven
info@bazart.org
016 65 94 65

AMUSEEVOUS
Vaartkom 4, 3000 Leuven
016 65 94 65

OPEK
Vaartkom 4
3000 Leuven
info@opek.be
016 29 55 49
back to top